Cổng Hoa Lụa - Gốc Cây Hồng Vàng |
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính

Cổng Hoa Lụa - Gốc Cây Hồng Vàng

Thông tin sản phẩm

 CỔNG HOA LỤA ĐÁM CƯỚI HỒNG VÀNG GỐC CÂY

HOA THIẾT KẾ LỆCH  NHAU TẠO SỰ TỰ NHIÊN 

TÔNG MÀU NHẸ NHÀNG KẾT HỢP GIỮA HOA HỒNG  DÂY LEO  QUẤN QUANH THÂN GỔ TẠO CHO BẠN CẢM GIÁC HOA LÁ MỘC TỰ NHIÊN ,KHÔNG QUÁ GÒ BÓ KHUÔN KHỔ,...

 KÍCH THƯỚC 2,3M * 2,7M

GÍA THUÊ ĐÃ BAO GỒM BẢNG VU QUY ,TÂN HÔN,,,

Top