Cổng Hoa Lụa - gốc cây trắng hồng dâu |
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính

Cổng Hoa Lụa - gốc cây trắng hồng dâu

Thông tin sản phẩm

Cổng Hoa Lụa - gốc cây trắng hồng dâu

 KÍCH THƯỚC NGANG  2,3, PHỦ BÌ CAO 2,7M 
VỚI TÔNG MÀU HỒNG NHẸ KẾT HỢP GIỮA HOA LAN ,HOA HỒNG,DÂY LEO,... THU HÚT CẢ  CÔ DÂU VÀ CHÚ RỄ 
PHÙ HỢP  CHO  TÔNG TRANG TRÍ GIA TIÊN TRONG NHÀ MÀU VÀNG ĐỒNG ,HỒNG DÂU,KEM ....
GIÁ THUÊ  ĐÃ BAO GỒM BẢNG VU QUY,TÂN HÔN... 
Top