Khung Rạp Đám Cưới | Khung rạp cưới, nhà cưới,
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính

Khung Rạp Đám Cưới

Thông tin sản phẩm
 
GỒM CÓ TÔNG MÀU TRẮNG ĐỎ, TRẮNG VÀNG. TRẮNG  HỒNG
 
Khung thiết kế nhỏ gọn.phù hợp hẻm nhỏ nhiều xe qua lại
 
KÍCH THƯỚC . 3M  *4M  .2,5 *4M
Top