Nữ Bê Quả_áo dài hồng dâu | Lễ tân, người bê quả, nam nữ bê quả, dịch vụ bê quả, bê quả cưới
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính

Nữ Bê Quả_áo dài hồng dâu

Thông tin sản phẩm

 

 GIÁ THUÊ ĐÃ BAO GỒM ĐỒNG PHỤC   TRANG ĐIỂM    
   ĐỘI NGŨ BÊ MÂM SẼ QUA NHÀ  DÂU RỂ ĐỂ BÊ MÂM THEO ĐÚNG   PHONG TỤC
  BẠN NAM SẼ QUA NHÀ TRAI BÊ QUẢ THEO XE NHÀ TRAI ĐI  QUA NHÀ GÁI   TRAO CHO BẠN NỮ ĐỞ  VÀO NHÀ GÁI   SAU  KHI LÀM LỄ XONG BẠN NỮ MANG MÂM TRẢ CHO BẠN NAM BÊ  THEO ĐOÀN NHÀ TRAI RƯỚC DÂU VỀ NHÀ TRAI  
 
Top