Cổng Hoa Lụa - gốc cây vàng kem |
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính

Cổng Hoa Lụa - gốc cây vàng kem

Thông tin sản phẩm

KHÔNG PHẢI VÀNG ĐẬM KHÔNG  PHẢI VÀNG  CHÙA MÀ LÀ VÀNG KEM SANG TRỌNG, LUÔN ĐƯỢC CÔ DÂU CHÚ RỄ  LỰA CHỌN  LÀM CỔNG HOA CƯỚI  VÌ SỰ SANG TRỌNG NHẸ NHÀNG CỦA NÓ MANG LẠI

 
GIÁ THUÊ  ĐÃ BAO GỒM BẢNG VU QUY,TÂN HÔN,...
 
KÍCH THƯỚC: 2.3M NGANG ,2,7M CAO
Top