Cổng Hoa Lụa - Hồng Phấn Áp Gổ |
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính

Cổng Hoa Lụa - Hồng Phấn Áp Gổ

Thông tin sản phẩm

CỔNG HOA LỤA ĐÁM CƯỚI  HỒNG PHẤN ÁP GỔ

ĐƯỢC KẾT HỢP  GIỮA HOA HỒNG MÀU HỒNG PHẤN NHẸ. HOA NGỌC LAN TRẮNG  NHẬP KHẨU ,LAN HỒ ĐIỆP TRẮNG NHẬP KHẨU , LÁ MU RÙA SIZE ĐẠI  ĐIỂM DÂY LÁ  RƠI LẢ LƠI    ...LÀM MÊ MẪN  DÂU RỂ KHÓ TÍNH NHẤT 

 

KÍCH THƯỚC 2.3M -2.7M
 
Gía thuê  đã bao gồm  bảng TÂN HÔN ,VU QUY...
 
 
Top