Cổng Hoa Lụa - Hồng xanh biển áp gổ |
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính

Cổng Hoa Lụa - Hồng xanh biển áp gổ

Thông tin sản phẩm

ĐƯỢC KẾT HỢP  GIỮA HOA HỒNG MÀU HỒNG PHẤN NHẸ. HOA NGỌC LAN TRẮNG  NHẬP ,LAN HỒ ĐIỆP TRẮNG NHẬP , LÁ MU RÙA SIZE ĐẠI  ĐIỂM DÂY LÁ  RƠI LẢ LƠI   ...LÀM MÊ MẪN  DÂU RỂ KHÓ TÍNH NHẤT 

Cổng Hoa Lụa - áp gỗ hồng xanh biển

KÍCH THƯỚC 2.3M -2.7M
 
 
Top