Album: Trang Trí Gia Tiên 12/03 (Trâm Anh & Nguyễn Lam)
585/4 Nguyễn Đình Chiểu, P.2, Q.3, TP.HCM
Top