Album: Trang Trí Gia Tiên VIP
585/4 Nguyễn Đình Chiểu, P.2, Q.3, TP.HCM
Top